English trans

Ano ve středu v 9 budeme budeme připraveni