Prof. Peter Staněk: Pohled na budoucnost - video z r. 2018

Prof. Peter Stanek věděl před 4 lety víc. Pokud nás chcete podpořit, můžete využít Superchat, nebo zaslat dar na účet číslo:1013390225/6100. Děkuji