Analýza před- a po- listopadového ekonomického vývoje ČSSR/ČR

Celý stream s velkou analýzou před a po listopadového ekonomického vývoje (1989) s ekonomem Víťou Pilmaierem JE TADY :

Následují odkazy na tabulky Víti Pilmaiera

seřazeno abecedně - klikejte na čísla vlevo na řádku

[1]  Bytová výstavba v České republice 1989 - 2022

[2]  Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu - srovnání zemí EU 2000 - 2021

[3]  Hektarové výnosy vybraných plodin. Porovnání zemí EU v letech 2015- 2021 

[4]  Jaderné reaktory ve světě v provozu (2021) a ve výstavbě (2022) srovnání

[5]  Kvalitativní ukazatele bydlení v ČSSR a České republice (srovnání 1961 - 2021) 

[6]   Míra inflace, vývoj spotřebitelských cen vybraných výrobků v České republice (1989 - 2022)

[7]  Počet zaměstnanců v průmyslu. Porovnání zemí EU v letech 2000 - 2021

[8]  Podíl nezaměstnaných osob v České republice podle krajů - srovnání 2005 - 2022

[9]  Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě v České republice. Srovnání 1990 - 2022

[10]  Předškolní vzdělávání v České republice. Srovnání 1989 - 2022

[11]  Produkce masa. Porovnání zemí EU v letech 2015 - 2021

[12]  Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství ČR 

[13]  Průmysl -  Index průmyslové produkce. Porovnání zemí EU v letech 2000 - 2021

[14]  Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice - srovnání 1989 - 2022

[15]  Státní dluh České republiky - srovnání 1993 - 2022

[16]  Výroba jatečních zvířat v ČR 1989 - 2022

[17]  Výroba základních kovů. Porovnání zemí EU v letech 2015 - 2021